2022-05-19
Powroty z zagranicy – jedna z tysięcy historii   Projekt „Wróć z POWERem!” już od dwóch lat pomaga wracającym z zagranicy Małopolanom urządzić się na nowo w naszym województwie. Te dwa lata to...
2022-05-17
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na...
2022-05-13
  OK.271-27/22 Michałowice, 2022-05-13 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...
2022-05-13
  OK.271-28/22 Michałowice, 2022-05-13 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla 6...
2022-05-13
  OK.271-26/22 Michałowice, 2022-05-13 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii...
2022-05-06
WÓJT GMINY MICHAŁOWICE działając na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwały Nr XLVI/371/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 marca 2022 roku ogłasza   I...
2022-05-06
Cклад подарунків на OSP Michałowice Запрошуємо гостей з України на склад подарунків на OSP Michałowice ul. Krakowska 209 через дні:  середу 17.00-19.00, четвер 17.00-19.00 п'ятниця 11.00-13.00...
2022-04-28
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników W okresie wakacji 2022 roku zostaną zorganizowane turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ...
2022-04-28
PFRON oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w...
2022-04-28
Darmowy kurs języka polskiego po ukraińsku Departament Rynku Pracy MRiPS uprzejmie informuje, że w serwisie  #PomagamUkrainie zamieszczony został link do darmowego kursu języka polskiego po ukraińsku...