2023-06-02
  OK.271-21/23 Michałowice, 2023-06-02 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy...
2023-06-02
Michałowice, 02.06.2023 r. OK. 271-17-5/23 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu/szkolenia „Opiekun osób starszych” (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania...
2023-05-17
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekunki/a do osób starszych, praca na terenie miejscowości Więcławice w wymiarze 3 dni w...
2023-05-17
  OK.271-20/23 Michałowice, 2023-05-17 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...
2023-05-17
OK.271-19/23 Michałowice, 2023-05-17 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...
2023-05-17
OK.271-18/23 Michałowice, 2023-05-16 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii...
2023-05-10
Wyniki II otwartego konkursu ofert w ramach GPPiRPAoPN na rok 2023   W dniu 10.05.2023 r. Komisja rozpatrzyła 6 (sześć) złożonych ofert na wsparcie zadania publicznego, w ramach Gminnego Programu...
2023-05-08
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekunki/a do osób starszych, praca na terenie miejscowości Michałowice Komora w wymiarze 2...
2023-04-26
Wyniki I otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023   Komisja na posiedzeniu w dniu 26.04....
2023-04-24
Michałowice, 21.04.2023 r. OK.271-17-4/23   Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu „Podstawowy Kurs : Tester Manualny oprogramowania ” (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie...