Centrum Wiedzy

Praktyczne aspekty planowania systemu wdrażania, monitorowania i ewaluacji programów rewitalizacji 

Poniżej zamieszczamy prezentację dr Janusza Jeżaka z Instytutu Ekonomiki Przestrzeni - Praktyczne aspekty planowania systemu wdrażania, monitorowania i ewaluacji  programów rewitalizacji 

Ustawa o Rewitalizacji - praktyczny komentarz

Bardzo pomocny praktyczny komentarz Ustawy o Rewitalizacji autorstwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Departamentu Polityki Przestrzennej 

 

Pracownicy Urzędu Gminy Michałowice przygotowują się do rewitalizacji

Obok cyklu spotkań z mieszkańcami Raciborowic i Książniczek, czyli terenów wyznaczonych do rewitalizacji, które odbywały się w ramach „Tygodnia z Rewitalizacją”, zorganizowano także szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach. Uznano za niezwykle istotne w procesie wdrażania rewitalizacji, merytoryczne przygotowanie przedstawicieli samorządu do podejmowania zadań w tym zakresie.

Tydzień z rewitalizacją

W najbliższy poniedziałek, 7 listopada 2016 r., rozpoczynamy cykl spotkań i warsztatów konsultacyjnych pod hasłem „Tydzień z Rewitalizacją”, które odbędą się w ramach procesu opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice 2025+”. Spotkania odbędą się w 2 obszarach wyznaczonych do rewitalizacji, tj. w Książniczkach i Raciborowicach, a warsztaty poprowadzi wyspecjalizowana firma, jaką jest Instytut Ekonomiki Przestrzeni z Krakowa  

Tydzień z rewitalizacją - podsumowanie

Gmina Michałowice jest w trakcie procesu opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice 2025+”, w związku z którym zorganizowano cykl spotkań z mieszkańcami z terenów wyznaczonych do rewitalizacji, tj. Raciborowic i Książniczek. 

Gminny Program Rewitalizacji

Z uwagi na fakt, iż nasza gmina jest w chwili obecnej na końcowym etapie prac nad projektem „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice 2025+” i przed nami etap konsultacji społecznych dot. jego zapisów, postanowiliśmy w tym artykule przybliżyć Państwu, czym jest ten tak ważny z perspektywy rozwoju gminy dokument i jakie treści winien zawierać. 

Komitet Rewitalizacji

Ustawa o rewitalizacji przewiduje obowiązek powołania ww. Komitetu jako organu o funkcji opiniodawczo-doradczej dla wójta gminy, co oznacza, że jego podstawowym zadaniem jest dostarczanie w realizowanym procesie rewitalizacji opinii i stanowisk, które mają pomóc gminie, aby ten proces przebiegał prawidłowo. Na forum Komitetu możliwe jest również prowadzenie dyskusji (dialogu) na temat planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, sposobu ich realizacji oraz ewaluacji.