Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2017-2025 

Finalna wersja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2017-2025 przyjętego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XXXIII/247/2017 na sesji w dniu 20 kwietnia 2017 roku.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2017-2025

Poniżej przedstawiamy poddany konsultacji w okresie od 15 lutego do 17 marca 2017 roku  projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2017-2025.