2024-06-13
WÓJT GMINY MICHAŁOWICE działając na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały nr LXVIII/578/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 stycznia 2024 r. ogłasza III...
2024-06-13
Unieważnienie II otwartego konkursu ofert w ramach GPPiRPAoPN na lata 2024-2026 Z powodu otrzymania wyższej niż zakładano kwoty z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w...
2024-06-11
OK.1101-4/24         Michałowice, dnia 11 czerwca 2024 r. Informacja o naborze Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego- ½...
2024-06-10
OK.271-18/24 Michałowice, 2024-06-10 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla...
2024-06-07
  OK.271-17/24 Michałowice, 07.06.2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych...
2024-05-27
OK.271-16/24 Michałowice, 2024-05-27 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług psychoterapii indywidualnej w...
2024-05-27
  OK.271-15/24 Michałowice, 2024-05-27 Rozeznanie rynku – na świadczenie usług pogrzebowych w 2024 roku tj. wykonywanie usługi polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu pochówku dla...
2024-05-24
Wyniki I otwartego konkursu ofert w ramach GPPiRPAoPN na lata 2024-2026   W dniu 23.05.2024 r. Komisja rozpatrzyła 5 (słownie: pięć) złożonych oferty na wsparcie zadania publicznego, w ramach...
2024-05-24
Wyniki II otwartego konkursu ofert w ramach GPPiRPAoPN na lata 2024-2026   W dniu 23.05.2024 r. Komisja rozpatrzyła 7 (słownie: siedem) złożonych oferty na wsparcie zadania publicznego, w ramach...
2024-05-17
OK.1101-3/24         Michałowice, dnia 17 maja 2024 r. Informacja o naborze Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego- ½...