Informator "Za życiem"

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu informator pn. „Wsparcie kobiet w ciąży oraz rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem”, zawierający informacje o zakresie wsparcia, jakie przysługuje kobietom w ciąży i ich rodzinom (zwłaszcza z dzieckiem z poszczególnym rodzajem niepełnosprawności), zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”.

Informator zawiera również dane teleadresowe instytucji oraz organizacji zlokalizowanych na terenie Krakowa, naszego powiatu oraz województwa, w których można uzyskać poszczególne formy pomocy i wsparcia.

Autorkami niniejszego opracowania są p. Dominika Szczudło i p. Marzena Mrozowska, zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowicach, zatrudnione na stanowisku: asystent rodziny.

 Informator „Wsparcie kobiet w ciąży oraz rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem”