Komórki organizacyjne Ośrodka

SEKCJA AKTYWIZACJI I INTEGRACJI
parter budynku Urzędu Gminy Michałowice
pokoje nr 6
tel. 12 388 50 03, wew. 30
512 571 964

Katarzyna Krawczyk (tymczasowo niedostępna)- specjalista pracy socjalnej, koordynator sekcji
kkra@michalowice.malopolska.pl
 

Zespół ds. świadczeń pomocy społecznej

Sylwia Wadowska – specjalista pracy socjalnej
swad@michalowice.malopolska.pl
tel. 503 380 376

Beata Kopeć – specjalista pracy socjalnej
bkop@michalowice.malopolska.pl
tel. 512 830 608

Ewa Kielian – specjalista pracy socjalnej
ekie@michalowice.malopolska.pl

Zespół ds. pracy socjalnej i asysty rodzinnej

parter budynku Urzędu Gminy Michałowice
pokoje nr 5
tel. 12 388 50 03, wew. 30
512 571 964

Agata Twardowska - specjalista pracy socjalnej

atwa@michalowice.malopolska.pl

tel. 12 388 50 03, wew. 30

Agnieszka Gniadek-Zając - pracownik socjalny

agni@michalowice.malopolska.pl

tel.786 305 295

Agata Gałązka – asystent rodziny
arod@michalowice.malopolska.pl
tel. 519 756 195

Zespół ds. koordynacji usług społecznych

Paulina Sobczyk-Ibek – inspektor
tel. 12 388 50 03, wew. 45
pokój nr 7b
psob@michalowice.malopolska.pl

koordynacja realizacji:

  •   prac społecznie użytecznych,
  •   usług opiekuńczych,
  •  Karty Dużej Rodziny,
  • działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Aneta Adamczyk – referent
aada@michalowice.malopolska.pl
tel. 12 388 87 70, wew. 45
pokój nr 7b

koordynacja realizacji:

  • prac społecznie użytecznych, 
  • usług opiekuńczych, specjalistyczne usługi opiekuńcze
  • Karty Dużej Rodziny,
  • dożywianie „Posiłek w szkole i w domu”.
  •  dostępności
  • strona podmiotowej, BIP

SEKCJA ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN
parter budynku Urzędu Gminy Michałowice
pokoje nr 7a, 7b
tel. 12 388 87 70, wew. 48 i 45

Krzysztof Gryglik – Zastępca Dyrektora, koordynator Sekcji
kgry@michalowice.malopolska.pl
tel. 12 388 87 70, wew. 29

Wioletta Dyna – starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
wdyn@michalowice.malopolska.pl
tel. 12 388 87 70, wew. 48

Agnieszka Sternal – inspektor
aste@michalowice.malopolska.pl
tel. 12 388 87 70, wew. 48
realizacja świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+)

Paulina Domagała-Kłosińska – inspektor
tel. 12 388 87 70, wew. 45
pokój nr 7b
pdom@michalowice.malopolska.pl
realizacja świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+)

SEKCJA FINANSOWO-KSIĘGOWA
parter budynku Urzędu Gminy Michałowice
pokój 7c
tel. 12 388 87 70, wew. 31

Barbara Kolarska – Główny Księgowy, koordynator Sekcji
bkol@michalowice.malopolska.pl

Izabela Warchoł – inspektor ds. księgowości
iwar@michalowice.malopolska.pl
realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw księgowych i rachunkowych Ośrodka

Agnieszka Ibek – referenet ds. księgowości
aibe@michalowice.malopolska.pl
realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw księgowych i rachunkowych Ośrodka

 

SEKCJA ORGANIZACYJNO-KADROWA
parter budynku Urzędu Gminy Michałowice
pokój 6,7c

tel. 12 388 87 70, wew. 31

Marta Gądek – inspektor, koordynator Sekcji
mgad@michalowice.malopolska.pl
realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw kadrowych Ośrodka, zamówień publicznych

Agata Natalis - archiwista
anat@michalowice.malopolska.pl
realizacja zadań związanych z obsługą kancelaryjną Ośrodka, obsługą archiwum

Kinga Bałazinska - pomoc administracyjna