Obszar zdegradowany i rewitalizacji

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji  

UCHWAŁA NR XXV/154/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice                          

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Michałowice              

UCHWAŁA NR XXV/153/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie wiejskim Gminy Michałowice 

Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice 

Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Michałowicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Mapa - obszar zdegradowany i rewitalizacji gminy Michałowice miejscowości Książniczki, Kończyce, Raciborowice