Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Referent w Sekcji Aktywizacji i Integracji: 

09-12-2021

zawiadomienie_o_wynikach_naboru.pdf

lista_kandydatow.pdf

ogloszenie_o_naborze_referent.doc

zalacznik_nr_1_kwestionariusz_osobowy_rodo.docx

zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc

zalacznik_nr_3_oswiadczenie_o_braku_przeciwskazan_zdrowotnych.doc

zalacznik_nr_4_oswiadczenie-zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Referent ds. księgowości: 

30-11-2021

zawiadomienie o wynikach naboru.pdf

29-11-2021

lista kandydatow.pdf

15-11-2021

ogloszenie_o_naborze_referent_ds_ksiegowosci.doc

zalacznik_nr_1_kwestionariusz_osobowy_rodo.docx

zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc

zalacznik_nr_3_oswiadczenie_o_braku_przeciwskazan_zdrowotnych.doc

zalacznik_nr_4_oswiadczenie-zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24-04-2018

wyniki_-_referent_ds._ksiegowosci.pdf

18-04-2018

lista_kandydatow_-_referent_ds._ksiegowosci.pdf

29-03-2018

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Referent ds. księgowości: 

ogloszenie_o_naborze_referent_.pdf

Załączniki: 

zal_3_kwestionariusz_osobowy.doc

zal_4_oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc

zal_5_oswiadczenie_o_braku_przeciwskazan_zdrowotnych.doc

zal_6_oswiadczenie-_zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Starszy referetn w Sekcji Księgowo Administraycjnej.

informacja o wynikach naboru.pdf

lista kandydatów.pdf

ogloszenie_o_naborze_starszy_refernt_1.pdf

Załączniki:

zal_3_kwestionariusz_osobowy.doc

zal_4_oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc

zal_5_oswiadczenie_o_braku_przeciwskazan_zdrowotnych_.doc

zal_6_oswiadczenie-_zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc

2017-12-21

lista_ kandydatów

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-07-06

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Młodszy referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.- ZAKOŃCZONY

ogloszenie_o_naborze_mlodszy_referent.doc

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz w Sekcji Pomocy Środowiskowej- ZAKOŃCZONY

ogloszenie_o_naborze_referent_sps_ssrfa.doc

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Referent w Sekcji Pomocy Środowiskowej.- ZAKOŃCZONY

ogloszenie_o_naborze_refernt_sps_.doc

Załączniki :

zal_3_kwestionariusz_osobowy.doc

zal_4_oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc

zal_5_oswiadczenie_o_braku_przeciwskazan_zdrowotnych_.doc

zal_6_oswiadczenie-_zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc

Regulamin Naboru: 

Zarządzenie nr 7/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach z dnia 5 czerwca 2017r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowicach

zarzadzenie_7-2017_0.pdf

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowicach

regulamin_naboru.doc

zal_1_regulamin_naboru.doc

zal_2_regulamin_naboru.doc

zal_3_regulamin_naboru.doc

zal_4_regulamin_naboru.doc

zal_5_regulamin_naboru.doc

zal_6_regulamin_naboru.doc

zal_7_regulamin_naboru.doc

zal_8_regulamin_naboru.doc

zal_9_regulamin_naboru.doc