Otwarte spotkanie konsultacyjne - 15 wrzesień 2016 Michałowice

Szanowni Państwo,
przypominamy o konsultacjach społecznych dot. uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie naszej gminy w ramach rozpoczętego procesu rewitalizacji.
Rewitalizacja to inaczej ożywienie, dodanie energii i wizji do rozwoju. To wyprowadzanie danego obszaru z kryzysu, poprzez podejmowanie szeregu działań społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, nie rezygnując przy tym z twardych elementów kojarzonych do tej pory z rewitalizacją (remonty, inwestycje).
Aby była skuteczna, musi spełnić jednocześnie poniższe warunki:
jest prowadzona kompleksowo i skoordynowana
jest oparta na szczegółowej i trafnej diagnozie
jest wypracowana partycypacyjnie – wspólnie ze wszystkimi interesariuszami
ma precyzyjnie określone cele
Aby to mogło się powieść jest nam niezbędna Państwa obecność na każdym etapie procesu rewitalizacji i Państwa głos w tej sprawie.
Zatem zapraszamy wszystkich zainteresowanych na pierwsze spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się jutro, tj. 15 września 2016 r. o godz. 17:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Michałowice.
Celem tego spotkania będzie omówienie wniosków z Diagnozy do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice 2025+ oraz projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie wiejskim gminy Michałowice.
Serdecznie zapraszamy!

konsultacje_delimitacja.pdf - raport z konsultacji społecznych