Ogłoszenie o naborze - Pracownik Socjalny

Michałowice, dnia 12 grudnia 2017 r

Informacja o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

pracownik_socjalny.docx

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można pobrać tutaj:

oswiadczenie-_zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_0.doc

Wzór oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych można pobrać tutaj:

-oswiadczenie.odt

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać tutaj:

-kwestionariusz_.odt

 

09.01.2018 r. Lista kandydatów:

lista_kandydatow.pdf

18.01.2018 r. Wyniki naboru:

wyniki_naboru.pdf