Praktyczne aspekty planowania systemu wdrażania, monitorowania i ewaluacji programów rewitalizacji

Poniżej zamieszczamy prezentację dr Janusza Jeżaka z Instytutu Ekonomiki Przestrzeni - Praktyczne aspekty planowania systemu wdrażania, monitorowania i ewaluacji  programów rewitalizacji.
 

Pliki do pobrania: