Profilaktyka

Pomarańczowa Linia 801 14 00 68 dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki.

Pomarańczowa Linia to program informacyjno – konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki.
Program jest formą wsparcia dla rodziców i opiekunów, obawiających się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci, mających poczucie, że są bezradni wobec faktu sięgania przez nastolatka po alkohol lub inne środki psychoaktywne (narkotyki, leki, itp.). Doradcy Pomarańczowej Linii, po uważnym i wnikliwym wsłuchaniu się w przedstawiany problem, służą radą i pomocą w podjęciu najbardziej pomocnej i konstruktywnej decyzji w zgłaszanej sprawie. Program zapewnia porady i konsultacje telefoniczne (infolinia – 801 14 00 68) oraz porady i konsultacje on-line pomoc@pomaranczowalinia.pl.
http://pomaranczowalinia.pl/
Infolinia 801 14 00 68  jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-20:00