Punkt konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny dla dzieci podejmujących zachowania ryzykowne związane z używaniem alkoholu, narkotyków, dopalaczy, a także korzystających z nowoczesnych technologii (internet/ komputer) w sposób nałogowy, oraz ich rodziców.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień uruchamia w ramach projektu „Dobra więź –na teraz i po epidemii” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Punkt Konsultacyjny dla rodziców oraz dzieci.

Porady w ramach Punktu Konsultacyjnego skierowane są do:

•rodziców, którzy są zaniepokojeni podejmowaniem przez dzieci ryzykownych zachowań związanych z używaniem środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze), a także podejmujących zachowania w obszarze nałogowego korzystania z nowoczesnych technologii (Internet/ komputer);

•dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat, którzy podejmują zachowania ryzykowne związane z używaniem alkoholu, narkotyków, dopalaczy, a także korzystających z nowoczesnych technologii (internet/ komputer) w sposób nałogowy.

Punkt Konsultacyjny czynny jest w poniedziałki lub środy w godz. 16 -20 przy ul. Wójtowskiej 3 w Krakowie, gabinet 31, I piętro.

Rejestrację prowadzimy od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.30 pod nr telefonu 796 101 616 lub mailowo na adres: punkt@kstu.pl

Oferta skierowana jest do mieszkańców Krakowa oraz województwa małopolskiego. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną konsultacje odbywają sięw formule zdalnej (telefonicznie albo przez skypa). Gdy sytuacja związana z epidemią ulegnie poprawie, możliwe będą spotkania w formie bezpośredniego kontaktu.

ulotka-1615886186.pdf