Rewitalizacja

Czym jest rewitalizacja

Rewitalizacja (łac. re- + vita,  dosłownie: „przywrócenie do życia”, „ożywienie”) jest wieloaspektowym procesem wyprowadzania danego, wyodrębnionego obszaru gminy ze stanu kryzysowego. Dotychczas kojarzyła nam się jedynie z miastami. W chwili obecnej trwa proces dostosowywania jej wymogów do realizowania na obszarach wiejskich. 

Następuje etapami – zainspirowana przez samorząd, pobudza mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców do tego, aby aktywnie włączali się w proces zmiany na lepsze miejsca, z którym są oni związani, tak aby stało się ono bardziej przyjazne dla wszystkich.

Warunkiem jej powodzenia jest kompleksowość, która polega na tym, że aby wyprowadzić dany obszar z kryzysu, podejmuje się szereg działań społecznych, kulturalnych oraz edukacyjnych, nie rezygnując przy tym z twardych elementów kojarzonych do tej pory z rewitalizacją. Remonty budynków, zmiany w przestrzeni publicznej, jej fizyczne porządkowanie nie są pomijane. Różnica polega jednak na innym rozłożeniu akcentów.

W przeciwieństwie do standardowego myślenia o rewitalizacji i ożywianiu zdegradowanych obszarów, priorytetem, a tym samym adresatem wszystkich działań, jest człowiek a nie inwestycja (remont) sama w sobie. Człowiek, jako mieszkaniec, przedsiębiorca, właściciel nieruchomości, członek organizacji pozarządowej, czy grupy nieformalnej, staje się  najważniejszym „interesaruszem” rewitalizacji.

Celem procesu jest eliminacja lub ograniczenie negatywnych zjawisk w obszarze, na którym zdiagnozowano kryzys. Wielkość obszaru jest ograniczona przepisami jednak wszystko, co się tam wydarzy ma oddziaływać na całe miasto.

 

Pliki do pobrania: