Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 22-27 lutego 2016 r. w całym kraju obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, którego idea związana jest z ustanowionym na dzień 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.
Celem obchodzonego Dnia Ofiar Przestępstw i Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw jest przypomnienie o konieczności ciągłego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, a przy tym wyznaczanie kierunków niezbędnych dla poprawiania ich położenia.
Wzorem lat ubiegłych prokuratury krakowskiego okręgu apelacyjnego podjęły szereg inicjatyw mających na celu zwrócenie szczególnej uwagi na uprawnienia osób pokrzywdzonych przestępstwem. Warto przypomnieć, że pokrzywdzonym jest każda osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku popełnionego przestępstwa.
W ramach akcji prokuratorzy, asesorzy i aplikanci będą udzielać porad prawnych wszystkim zainteresowanym tą formą pomocy.
W prokuraturach krakowskiego okręgu apelacyjnego, przy wejściach do budynków i na tablicach ogłoszeń, zostaną umieszczone informacje o miejscu i czasie pełnienia dyżurów przez pracowników prokuratur oraz adresy najbliższych Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, a także innych organizacji pozarządowych, świadczących pomoc ofiarom przestępstw.
Dyżury będą również pełnione w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, podczas których prawnicy (prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i policjanci) oraz psychologowie udzielać będą stosownych porad i informacji.
Ponadto, w dniu 22 lutego 2016 roku w siedzibie Prokuratury Generalnej odbędzie się konferencja pt. „Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar”, której tematem przewodnim będą uregulowania ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka na tle Dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Bezpośrednia relacja z konferencji będzie dostępna w Internecie pod adresem www.ofiarom-przestepstw.lex.pl.
(Źródło: Piotr Kosmaty, Rzecznik Prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie)

Dyżury specjalistów będą odbywały się w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.
W czasie trwania niniejszego Tygodnia w Ośrodku KraFOS w Krakowie dyżury pełnić będą przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, specjaliści Ośrodka oraz innych podmiotów współpracujących w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw i udzielać bezpłatnych informacji prawnych oraz pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym.
Ponadto osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać pomoc oraz niezbędne informacje także drogą telefoniczną pod numerem tel. 12 421-22-88 oraz drogą mailową pokrzywdzeni.krakow@op.pl

W okręgu krakowskim w dniach od 22 lutego 2016 roku do 27 lutego 2016 roku dyżury te będą odbywały się w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS ul. Komorowskiego 12, 30 – 106 Kraków, tel. 12-421-22-88, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00 oraz w sobotę w godz. od 10.00 do 13.00; 
(Źródło: Sąd Okręgowy w Krakowie)