Wizyty studyjne

Wizyty studyjne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Ośrodku dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie

W dniu 16.12.2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Michałowicach, tym razem innowacyjne, bo wyjazdowe. Częścią tego posiedzenia były wizyty studyjne w Ośrodku Dla Osób Dotkniętych Przemocą na os. Krakowiaków w Krakowie oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, którą poprowadził jego dyrektor - Stanisław Malec. W wizytach studyjnych uczestniczyli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Michałowicach oraz członkowie grup roboczych w tym pracownicy socjalni, nauczyciele i pedagodzy, policjanci, kuratorzy. Uczestnicy obu wizyt zapoznali się z funkcjonowaniem ww. instytucji, ich ofertą, możliwościami wsparcia i pomocy dla osób potrzebujących, osobiście poznali pracowników ww. instytucji, dzięki czemu od teraz bezpośrednio będą mogli zwracać się do ww. instytucji o pomoc dla mieszkańców Gminy Michałowice. Obie wizyty miały bardzo dużą wartość, dostarczyły wszystkim służbom wiedzy i informacji, gdzie szukać wsparcia i pomocy.