Wprowadzenie

 

 

DANE KONTAKTOWE:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach

Plac Józefa Piłsudskiego 1

32-091 Michałowice

tel.: 12 388 87 70, 512 076 652

fax.: 12 388 54 56

e-mail: gops@michalowice.malopolska.pl

www.gops.michalowice.malopolska.pl

elektroniczna skrzynka podawcza: /chnsh8781z/SkrytkaESP

 

NIP: 944-20-03-023

REGON: 356168933

 

Nr rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Michałowice

06 8589 0006 0180 0550 0127 0006

 

godziny pracy Ośrodka:

poniedziałek: 8:00 – 17:00

wtorek – czwartek: 8:00 – 16:00

piątek: 8:00 – 15:00

 

 

Dyrektor Ośrodka przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach 9:00 – 14:00.

 

DANE DO FAKTUR:

Nabywca:

Gmina Michałowice

Plac Józefa Piłsudskiego 1

32-091 Michałowice

NIP: 513 006 01 09

Odbiorca:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach

Plac Józefa Piłsudskiego 1

32-091 Michałowice