Wyniki Naborów na wolne stanowiska pracy w GOPS

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. księgowości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowicach

zawiadomienie_o_wynikach_naboru - refernt ds. księgowości_.pdf

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Sekcji Pomocy Środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowicach

wyniki_konkursu_-_referent_w_sekcji_pomocy_srodowiskowej.pdf

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowicach

wyniki_konkursu_-_mlodzy_referent_w_ssrifa_.pdf

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz Sekcji Pomocy Środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowicach

wyniki_konkursu_-_referent_w_sekcji_srifaorazsps.pdf