Centrum Wolontariatu

Centrum Wolontariatu w Michałowicach zaprasza osoby chcące zostać wolontariuszami do współpracy.

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub grup społecznych. Ideą wolontariatu jest pomoc słabszym i potrzebującym. Wolontariusz dzieli się swoim wolnym czasem, umiejętnościami w celu pomocy potrzebującym. Celem jest pomoc i wsparcie najsłabszych ale również szerzenie idei wzajemnej empatii, troski i wrażliwości na otaczający świat.

W obecnym czasie kiedy doświadczamy największego kryzysu humanitarnego w Europie od czasów II wojny światowej, kluczową rolę pełni wolontariat. To właśnie wolontariusze jako pierwsi ruszyli z pomocą potrzebującym. Wolontariat stał się pierwszym i najważniejszym narzędziem pomocy dzięki któremu ocalono wile istnień ludzkich.

Wolontariat to działanie które umożliwia wsparcie  potrzebujących ale również budzi w Nas nieodkryte pokłady miłości i wrażliwości. Bycie wolontariuszem to odpowiedzialne zadanie, ale również bardzo satysfakcjonujące. Dzięki wolontariuszom świat jest po prostu lepszy i piękniejszy, dlatego zachęcamy do spróbowania swoich sił w tej roli.

W zakładkach znajdują się formularze dla osób które chcą zostać wolontariuszami.

Koordynatorem Centrum Wolontariatu w Michałowicach jest Pani Paulina Domagała - Kłosińska tel. 12 388 76 45

kontakt w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek godz. 8.00 - 17.00

wtorek, środa czwartek godz. 8.00 - 16.00

piątek godz. 8.00 - 15.00

poza godzinami pracy urzędu istnieje możliwość kontaktu przez Facebooka "CentruM WolontariatU w Michalowicach" (messenger)

Niezbędne dokumenty:

  1. regulamin wolontariatu
  2. porozumienie o współpracy
  3. kwestionariusz osobowy
  4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych