Tydzień z Rewitalizacją

                                            

Szanowni Państwo

W najbliższy poniedziałek, 7 listopada 2016 r., rozpoczynamy cykl spotkań i warsztatów konsultacyjnych pod hasłem „Tydzień z Rewitalizacją”, które odbędą się w ramach procesu opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice 2025+”. Spotkania odbędą się w 2 obszarach wyznaczonych do rewitalizacji, tj. w Książniczkach i Raciborowicach, a warsztaty poprowadzi wyspecjalizowana firma, jaką jest Instytut Ekonomiki Przestrzeni z Krakowa.

Jest to kolejny, bardzo ważny krok w obszarze rewitalizacji realizowanej na terenie naszej gminy, gdyż na tym etapie to mieszkańcy, organizacje pozarządowe, firmy i instytucje związane z Książniczkami i Raciborowicami wypowiedzą się, w którym kierunku będzie ona przebiegać.

W ramach „Tygodnia z rewitalizacją” odbędą się spotkania dedykowane są zarówno dorosłym mieszkańcom, jak i dzieciom i młodzieży. Będą one odbywać się odrębnie dla każdej z miejscowości; w przypadku Książniczek będzie to budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, a w przypadku Raciborowic – Zespół Szkół w Raciborowicach.

A oto harmonogram tego, co nas czeka w najbliższym czasie:

7 listopada 2016 r., godz. 17:00 – 20:00

„Aktywni seniorzy” – na spotkania zapraszamy wszystkich seniorów z Książniczek oraz Raciborowic i podyskutujemy wspólnie z nimi o aktywności seniorów oraz ich potrzebach i pomysłach na to, co mogłoby się zadziać w obszarze polityki senioralnej w najbliższych latach.

8 listopada 2016 r., godzin 17:00 – 20:00

„Praca czy własna firma” – do udziału w spotkaniach, które będą dot. kwestii związanych z kondycją lokalnego rynku pracy (poprawa zdolności do samozatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, promocja samozatrudnienia, wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa) zapraszamy zarówno lokalnych przedsiębiorców, osoby chcące założyć firmę, jak i osoby nieaktywne zawodowo (tj. bezrobotne i poszukujące pracy). Porozmawiamy o wsparciu Urzędu Gminy Michałowice dla lokalnego rynku pracy.

9 listopada 2016 r.

godz. 9:00 – 11:30  oraz 12:00 – 14:30

warsztaty z dziećmi klas podstawowych i gimnazjum Zespołu Szkół w Raciborowicach dot. ich potrzeb i pomysłów na aktywność i rozwój.

godz. 17:00 – 20:00

Zapraszamy do udziału w spotkaniach mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz firmy i instytucje po to aby podyskutować o ofercie kulturalno-oświatowej na terenie Raciborowic i Książniczek.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o rewitalizacji, gmina musi przygotować gminny program rewitalizacji, a jednym z jego założeń jest stworzenie listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą realizowane na obszarach przeznaczonych do rewitalizacji.

Takie obszary zostały już wyznaczone, skonsultowane z mieszkańcami i przejęte przez Radę Gminy Michałowice (zobacz mapę).

Warto zaznaczyć, iż pomysły na przedsięwzięcia rewitalizacyjne może zgłaszać każdy mieszkaniec gminy Michałowice, nie tylko mieszkaniec obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. W tym celu musi tylko wypełnić specjalny formularz i dostarczyć go do Urzędu Gminy Michałowice.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału we wszystkich planowanych w ramach „Tygodnia z Rewitalizacją” spotkaniach!