Realizowane projekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reorganizuje strukturę i sposób funkcjonowania

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie superwizji kadry zarządzającej w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Poza Schematem - zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

Szkolenie w ramach projektu unijnego realizowanego przez Ośrodek

Harmonogram wsparcia w projekcie Poza schematem - zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach - lipiec 2018

Harmonogram wsparcia w projekcie Poza schematem - zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach - sierpień 2018

Harmonogram wsparcia w projekcie Poza schematem - zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach - wrzesień 2018

Harmonogram wsparcia w projekcie Poza schematem - zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach - październik 2018

Harmonogram wsparcia w projekcie Poza schematem - zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach - listopad 2018

Harmonogram wsparcia w projekcie Poza schematem - zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach - grudzien 2018

Harmonogram wsparcia w projekcie Poza schematem - zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach - styczeń 2019

Harmonogram wsparcia w projekcie Poza schematem - zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach - luty 2019

Harmonogram wsparcia w projekcie Poza schematem - zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach - marzec 2019

Harmonogram wsparcia w projekcie Poza schematem - zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach - kwiecień 2019

Harmonogram wsparcia w projekcie Poza schematem - zmiana modelu funkcjonowania Ośroka Pomocy Społecznej w Michałowicach - maj 2019

Harmonogram wsparcia w projekcie Poza schematem - zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach - czerwiec 2019

Harmonogram wsparcia w projekcie Poza schematem - zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach - lipiec 2019

Harmonogram wsparcia w projekcie Poza schematem - zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach - sierpień 2019
Harmonogram wsparcia w projekcie Poza schematem - zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach -  wrzesień 2019
Harmonogram wsparcia w projekcie Poza schematem - zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach - październik 2019
Harmonogram wsparcia w projekcie Poza schematem - zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach - listopad/grudzien 2019