Konsultacje Społeczne

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Na podstawie art. 11 ust. 3, w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) Wójt Gminy Michałowice informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów: zdegradowanego i rewitalizacji na terenie gminy Michałowice.

Konsultacje społeczne projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2017-2025"

Na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm), Wójt Gminy Michałowice informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2017-2025

Otwarte spotkanie konsultacyjne - 15 wrzesień 2016 roku Sala Obrad Urzędu Gminy Michałowice 

Szanowni Państwo, przypominamy o konsultacjach społecznych dot. uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie naszej gminy w ramach rozpoczętego procesu rewitalizacji.

Otwarte spotkanie konsutlacyjne - 6 marzec 2017 roku Sala Teatralna Raciborowice

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy raport z konsultacji społecznych i instytucjonalnych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2017 – 2025