Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

Zarządzenie Nr 18/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach z dnia 17 października 2013 r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

zarzadzenie Nr 18/2013.pdf

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

regulamin_organizacyjny.pdf

Załącznik Nr 1 do Regulaminu – Schemat organizacyjny

zal_nr_1_schemat_organizacyjny.pdf

Załącznik Nr 2 do Regulaminu – Wykaz stanowisk pracy

zal_nr_2_wykaz_stanowisk.pdf

Załącznik Nr 3 do Regulaminu – Zadania Sekcji Ośrodka

zal_nr_3_zadania_komorek_organizacyjnych.pdf

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

Zarządzenie Nr 8/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

zarzadzenie_zmiana_regulaminu_organizacyjnego_osrodka.pdf

Załącznik Nr 1 do Regulaminu – Schemat organizacyjny

zal_1_schemat_organizacyjny.pdf

Załącznik Nr 2 do Regulaminu – Wykaz stanowisk pracy

zal_nr_2_ro_2016_wykaz_stanowisk.pdf

Załącznik Nr 3 do Regulaminu – Zadania Sekcji Ośrodka

zal_nr_3_reg_org_zmiana_zadania_sekcji.pdf

 

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

Zarządzenie Nr 3/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

zarzadzenie_zmiana_regulaminu_organizacyjnego_osrodka.pdf

Załącznik Nr 1 do Regulaminu – Schemat organizacyjny

zal_1_schemat_organizacyjny.pdf

Załącznik Nr 2 do Regulaminu – Wykaz stanowisk pracy

zal_nr_2_ro_2018_wykaz_stanowisk.pdf

Załącznik Nr 3 do Regulaminu – Zadania Sekcji Ośrodka

zal_nr_3_reg_org_zmiana_zadania_sekcji.pdf