Wniosek o refundację podatku VAT

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r. - pobierz

Informacje niezbędne do wyliczenia średniego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym - pobierz

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu - pobierz

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - pobierz