Sprawozdania

Działamy w oparciu o następujące źródła finansowania: środki z budżetu Gminy Michałowice, dotacje z budżetu państwa, środki w ramach dotacji rozwojowych oraz środki pozabudżetowe.

Jawność to jedna z naszych wartości, o którą dbamy ze szczególną starannością – w wymiarze prawnym i etycznym. W odniesieniu do wydatkowania wszystkich środków stosujemy trzy kluczowe kryteria: efektywność, gospodarność i transparentność.

Jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej składamy corocznie Radzie Gminy Michałowice sprawozdania z naszej działalności (tj. z wykonania zadań merytorycznych i wydatkowania środków w ramach posiadanego planu), przedstawiając jednocześnie potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Przedstawiamy ponadto corocznie raport – ocenę zasobów pomocy społecznej, opracowany w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy.

 

Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

2022

sprawozdanie_roczne_z_działalnosci_osrodka_za_rok_2021.pdf

2021

sprawozdanie_roczne_z_działalnosci_osrodka_za_rok_2020.pdf

2020

sprawozdanie_roczne_z_działalnosci_osrodka_za_rok_2019.pdf

2018

sprawozdanie_roczne_z_działalnosci_osrodka_za_rok_2017.pdf

2017

sprawozdanie_roczne_z_dzialalnosci_osrodka_za_rok_2016.pdf

2016

sprawozdanie_roczne_z_dzialalnosci_osrodka_za_rok_2015.pdf

2015

sprawozdanie_roczne_z_dzialalnosci_osrodka_za_rok_2014.pdf

2014

sprawozdanie_roczne_z_dzialalnosci_osrodka_rok_2013.pdf

2013

sprawozdanie_roczne_z_dzialalnosci_osrodka_za_2012.pdf

 

Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Michałowice

2018

ocena_zasobów_pomocy_społecznej_za_rok_2017.pdf

2017

ocena_zasobow_pomocy_spolecznej_za_rok_2016.pdf

2016

ocena_zasobow_pomocy_spolecznej_za_rok_2015.pdf

2015

ocena_zasobow_pomocy_spolecznej_za_rok_2014.pdf

2014

ocena_zasobow_michalowice_za_rok_2013.pdf

2013