Punkt Wsparcia Rodziny

Instytucje pomocowe

Nazwa instytucji

Adres

Osoby udzielające pomocy

Godziny funkcjonowania

Telefon

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej              w Michałowicach

 

Pl. J. Piłsudskiego 1

32-091 Michałowice

Pracownicy socjalni

pon.   8:00 – 17:00

wt. – czw. 8:00 – 16:00

pt. 8:00 – 15:00

12 388 87 70

512 571 964

514 256 498

Punkt Pomocy Rodzinie w Michałowicach

ul. Krakowska 152,     32-091 Michałowice

Psycholog

Psychoterapeuta

Prawnik

Członek GKRPA

Asystent rodziny

pon. 13.30-18.00

śr. 9.00 – 18.00

ost. śr. m-ca 16.00-18.00

pierwszy pn. 8.00-9.00

drugi wt. m-ca 8.00-9.00

 

514 256 498

 

Punkt Konsultacyjny

ul. Krakowska 152,     32-091 Michałowice

Terapeuta uzależnień

wt., czw. 16.00-19.00

507 151 652

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Pl. J. Piłsudskiego 1

32-091 Michałowice

Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pon.   8:00 – 17:00

wt. – czw. 8:00 – 16:00

pt. 8:00 – 15:00

514 256 498

 

 

Komisariat Policji

 

Komisariat Policji                  w Zielonkach                    z siedzibą w Krakowie
ul. W. Łokietka 205
31-263 Kraków

 

Funkcjonariusze Policji

Dzielnicowi:

Łukasz Nurek

Kamil Kłęk

całodobowo

47 832 11 50

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

NZOZ Medea

NZOZ Batowice

 

Lekarz

Lekarz

Codziennie                               w godzinach funkcjonowania

 

12 388 51 99

12 285 94 17